Selecta Coffee Fund

Selecta Coffee Fund är ett av våra åtaganden för att göra skillnad, ta vårt sociala ansvar och bidra till en bättre värld. I fokus för fondens insatser står kaffeodlare, deras familjer och andra människor som verkar inom kaffeodling i världen.

 1. Startsida
 2. Hållbarhet
 3. Hållbarhet i samhället
 4. Selecta Coffee Fund
Gör en viktig insats och välj kaffe som gör skillnad

Kan kaffet du dricker förändra världen?

För varje kilo kaffe du köper av våra egna kaffemärken, miofino och Pelican Rouge, går 1 krona till våra insatser som gagnar kaffebönderna, deras familjer och andra människor som verkar inom kaffeodling i världen. 

Vi vill genom Selecta Coffee Fund förbättra kaffeodlarnas levnadsförhållanden, ge möjligheter att utvecklas professionellt samt ha möjlighet att leva på inkomsterna från den egna verksamheten. För att uppnå detta på ett hållbart sätt bidrar vi till att ge goda förutsättningar för entreprenörskap och utveckling av lokalsamhället.

Följ gärna vårt arbete på Instagram: @selectacoffeefund 

Våra insatser så här långt

Rwanda är ett litet land, till ytan inte större än Småland, men med 12 miljoner invånare. Afrikas mest tätbefolkade. En stor del av landets existens hänger på jordbruk och inte minst kaffeodling. Med sitt klimat, det bördiga och grönskande landskapet och sitt höga läge är förhållandena idealiska. Bönderna är oftast småbönder och äger mellan 200-3000 kaffeträd. I södra Rwanda driver vi ett ko-projekt där vi delar ut kor till kaffebönder och under en tid även drivit förskolan Umuvumu. På grund av Covid-19 är förskolan stängd till december månad, efter det är läget osäkert för förskolans framtid då Selecta inte längre har ett avtal om att driva förskolan. Dock pågår samtal med lokala myndigheter för att Selecta ska kunna återuppta denna verksamheten.

Under sommaren 2020 har vi tagit ett nytt grepp i Rwanda. Vi har nu tre medarbetare som på plats i Rwanda jobbar heltid för Selecta Coffee Fund. Det är:

 • Benjamin Nkurunziza som är Operational Manager, vilket innebär att han på plats är ansvarig för vår verksamhet, och rapporterar till Hållbarhetsavdelningen på Selecta i Sverige
 • Godefroid Ndayizigiye och Vincent Ngezahayo som jobbar som veterinärer i vårt koprojekt

Fokus just nu är att vi tar hand om de kor vi hittills delat ut till kaffebönderna. Det gör vi genom att kontinuerligt utbilda bönderna i hur man på bästa sätt tar hand om korna och kalvarna. Men vi utbildar också i hur man tar hand om mjölken och hur man använder kogödseln för att få bättre avkastning på sina kaffeträd. Vi planerar även att genomföra ytterligare utbildningsinsatser för att öka avkastningen för kaffebönderna. Detta gör vi i samarbete med de lokala myndigheterna i distrikt Nyamagabe i södra Rwanda. Vårt samarbete med myndigheterna är väldigt värdefullt för båda parter. Vi har också planer på att fortsätta dela ut nya kor till flera bönder i Rwanda, då detta visat sig vara ett mycket framgångsrikt projekt.

I takt med att vi får in ytterligare medel till Selecta Coffee Fund planerar vi också att starta flera projekt i Rwanda för att stödja kaffebönderna och deras familjer. I detta arbete är vår medarbetare Benjamin en stor resurs då han studerat jordbruk på Universitet i Sydafrika och Rwanda, samt att han har många års yrkeserfarenhet från just kaffeodling i Rwanda.

Vill du vara med och göra skillnad?
Bidra till Selecta Coffee Fund.

Kontakta oss

Välj det ämne som passar ditt ärende bäst. Fyll sedan i formuläret så återkopplar vi inom kort. Du kan också mejla oss på: kundservice@se.selecta.com, eller ring oss på 0770-858585.

Ärende

Genom att skicka detta formulär, accepterar jag Selectas Privacy Policy

En ko ger proteiner, gödsel och status

En ko ger proteiner, gödsel och status

I samråd med kaffeodlarna har vi startat ett projekt där vi under fem år delar ut 500 kor till kaffebönder i södra Rwanda. Hittills har vi delat ut 146 kor som i sin tur har fött 65 kalvar, av dessa har vi sedan delat ut 40 kalvar vidare till nya bönder.

 • För att se till att korna och kalvarna håller sig friska har vi anställt två lokala veterinärer, Godefroid och Vincent. De supportar bönderna med utbildning i ko-skötsel och hjälper till med insemination.
 • En ko ger ca 10 liter mjölk per dag vilket både ger familjerna ett viktigt näringstillskott och en möjlighet till ökad inkomst. 
 • Bönderna får automatiskt tillgång till ekologisk gödning till sina kaffeträd. 
 • Målet är att fördubbla skörden på fyra år på samma yta, för de som äger en ko.
 • Första kvigkalven lämnas vidare och mottagande bonde väljs ut av vår administrativa kommitté efter vissa baskriterier.
 • Bonden får gratis mediciner samt inseminering av kon de första 6 månaderna.
Förskolan. En trygg plats.

Förskolan. En trygg plats.

Tack vare bidrag till Selecta Coffee Fund har vi haft möjlighet att bygga förskolan Umuvumu i södra Rwanda.

 • Det gör att föräldrarna kan lämna sina barn på en trygg plats när de jobbar.
 • Barnen får en plattform och en pedagogisk grund som uppmuntrar till fortsatta studier.
 • Barnen får tillgång till näringsrik mat varje dag vilket är mycket viktigt, då näringsbrist är ett mycket stort problem i Rwanda bland barn.
 • Förskolan är gratis, inkl skoluniform.

  Med anledning av Covid-19 har myndigheterna i Rwanda stängt alla skolor så just nu pågår ingen verksamhet i förskolan dessvärre.
I fokus 2020

I fokus 2020

Vi omprövar nu vårt nuvarande upplägg i Rwanda. Tillsammans med lokala företrädare och lokala myndigheter vill vi göra en bredare och långsiktigt hållbar satsning. Detta arbete ska på ett ännu tydligare sätt stödja kaffeodlarna och dess familjer i Rwanda. Tillsammans med den lokala borgmästaren i Nyamagabe District arbetar vi nu med att hitta en hållbar lösning. I dagsläget är det osäkert hur det blir med förskolan. Däremot driver vi vidare koprojektet i dess nuvarande form.

Vi har också tillsatt en lokalt ansvarig person för Selecta Coffee Fund i Rwanda, Benjamin. Uppdraget handlar bland annat om att:

 • Fortsätta med koprojektet. Kossorna och deras kalvar behöver tas om hand av veterinärer på ett bra sätt.
 • Sätta upp en ny driftsform i Rwanda, med hjälp av lokala jurister och resurser från Selecta.
 • Ta fram förslag på nya projekt i Rwanda som stödjer kaffeodlare, deras familjer och andra människor som verkar inom kaffeodling.

Vi är övertygade om att det finns stora möjligheter för en hållbar utveckling av kaffeodling och familjejordbruk i Rwanda. Målet är att kaffeodlarna ska driva denna utveckling på egen hand. Först då är det en hållbar insats. Först då är vi nöjda.

Hållbarhetsteamet

Hållbarhetsteamet

Ulf Gustafsson och Pia Wirén, som jobbar med hållbarhetsfrågor hos oss på Selecta berättar att:

”Vid ett av våra besök i Rwanda blev vi inbjudna till en cow givning cermony. Det var ca 250 personer som närvarade och då främst kaffebönder som kommit från Magaba Sector, många hade vandrat flera timmar för att komma dit. Tillställningen inleddes med sång och dans”, berättar Pia.

"Själva utdelningen gick till så här - först berättade vår egna veterinär Godfroid, om ansvaret de nya ägarna har. De bönder som valts ut fick gå fram till ’honnörsbordet’ och ta varsin lapp där det står numret på den kvigan som man då får. Sedan föstes kvigorna in och man fick gå fram och leta rätt på sin kossa. Sedan var det läsk och majskolvar till alla och efter det så vandrade man hemåt, inklusive 30 nöjda och lyckliga ägare av varsin kviga. En fantastisk och häftig upplevelse”, berättar Ulf.

miofino kaffe gott i varje kaffekopp

En välsmakande god gärning

Med vårt eget kaffemärke, miofino, får ni ett kvalitetskaffe samtidigt som ni bidrar till hjälpinsatser för människor i kaffeodlande länder. 

miofino-kaffet finns både som hela bönor, espressobönor och malet kaffe där 80 % av sortimentet är certifierade produkter. 

Dessutom har vi vårt kaffe, miofino Rwanda Blend, där 40% av bönorna kommer direkt från kaffeodlare runtom i Rwanda.

För varje kilo kaffe du köper av vårt egna kaffemärke, miofino, går 1 krona till våra insatser som gagnar kaffebönderna, deras familjer och andra människor som verkar inom kaffeodling i världen. 

Läs mer om vårt miofino kaffe
Pelican Rouge kvalitet som gör gott i koppen

Kvalitetskaffe med lång erfarenhet

På vårt eget kafferosteri Pelican Rouge Coffee Roasters tillverkas idag både högkvalitativt kaffe samt instantprodukter såsom mjölk- och chokladpulver.

Vårt rosteri har över 160 års erfarenhet av kaffeproduktion där vi själva kan påverka och kontrollera tillverkningen av våra kaffeprodukter och styra efter våra kunders behov. 

För varje kilo kaffe du köper av vårt eget kaffemärke, Pelican Rouge, går 1 krona till våra insatser som gagnar kaffebönderna, deras familjer och andra människor som verkar inom kaffeodling i världen. 

Läs mer om Pelican Rouge

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hör av dig till oss