Attraktiv arbetsplats och nöjdare medarbetare

Hur attraktiva är ni?

Studier visar att allt fler arbetssökande anser att trivsel på jobbet, förmåner och en avslappnad arbetsmiljö väger tyngre än lön och karriärsmöjligheter.

Fler trivselytor
Allt fler kontor och arbetsytor utformas på ett sätt som inbjuder till att umgås, kommunicera och berika varandra med nya perspektiv och tankeutbyten. De gemensamma ytorna blir fler och vi blir bättre och bättre på att ta oss tid för att lära känna de vi arbetar med. 

Riktigt gott kaffe
Kaffe är alltid en snackis, och ju bättre kaffe i koppen, desto nöjdare omgivning. Det är också därför vi på Selecta erbjuder så många olika kaffemaskiner och varuautomater. Vi vet att varje arbetsplats är unik och behöver sin speciella lösning. 

En plats för människor
Kraven på själva arbetsplatsen har ökat och vi måste skapa ytor och platser där människor vill spendera tid. Ju mer de anställda trivs, desto bättre resultat. Attraktionskraften hos ett företag kan vara avgörande för att locka de bästa medarbetarna.

Erbjud kaffe, mat och dryck på arbetsplatsen

78 % tycker att sociala och kreativa ytor med plats för samtal, rekreation och informella möten blir allt viktigare.

Undersökning utförd 2017

Vill ni bli mer attraktiva? Vi löser det.

Be om offert

Är du intresserad av Selectas tjänster? Fylli det här enkla formuläret, så blir du inom kort kontaktad av oss, eller skicka ett email till nykund@se.selecta.com, eller ring oss på 0770-858585.

Ärende

Genom att skicka detta formulär, accepterar jag Selectas Privacy Policy

Attraktiv arbetsplats och nöjdare medarbetare

Från förvaringsplats till mötesplats

Arbetsplatsen är inte längre en förvaringsyta av anställda, utan en plats för kreativitet och kunskapsutbyte. 

En plats för människor
För att skapa en attraktiv plats för idéflöden krävs att miljön utformas lika mycket utifrån hårda som mjuka värden. Det innebär att det blir lika viktigt att tänka på att det ska finnas tillgång till modern teknik och ergonomiska lösningar, som att skapa en attraktiv atmosfär där människor trivs och vill spendera tid.

Samtal över gränserna
Ytor som inbjuder till att äta och dricka är de mest naturliga platserna för att skapa förutsättningar för kommunikation och idéutbyte. Köket och kaffemaskinen är ofta en central plats på kontoret som inbjuder till sociala möten, avkoppling och kreativa utbyten. Under lunchen, mellanmålet eller fikapausen ges människor möjlighet att prata med varandra över de organisatoriska gränserna. 

Kaffe, mat och dryck på arbetet

9 av 10 tycker att det blir allt viktigare att erbjuda medarbetarna kaffe, mat och dryck på arbetet för att ses som en attraktiv arbetsplats.

Undersökning utförd 2017
Så skapar ni rätt förutsättningar

3 smarta sätt att öka attraktiviteten

För att skapa en välmående och attraktiv arbetsplats blir det viktigare att hjälpa de anställda att på olika sätt förenkla och skapa en balans i vardagen. Här är några tips på vad ni kan göra. 
 

  • Bjud på frukost, lunch eller mellanmål på jobbet. Och extra gott kaffe! 
     
  • Erbjud träningsmöjligheter, transportmedel, barnpassning eller liknande.
     
  • Se till att det finns sociala och kreativa ytor där medarbetare kan samlas och prata informellt med varandra. 

Case och fördjupande läsning

Allt ni behöver för arbetsdagen

Kontakta oss för mer information