Uppförandekod - Code of Conduct

 

 

  1. Startsida
  2. Hållbarhet
  3. Hållbarhet på Selecta
  4. Hållbar leverantör- & värdekedja
Samarbete med våra leverantörer för vår framtid

Uppförandekod för leverantörer

Vi har gjort flera initiativ för att skapa möjligheter att jobba med hållbarhetsfrågor på rätt sätt.
Bland annat har vi upprättat en uppförandekod för våra leverantörer, Supplier Code of Conduct, där vi vill säkerställa att våra största leverantörer strävar efter att vara mer än ”good enough” och ställer därför högre krav än miniminivåer.

Uppförandekoden täcker in samtliga hållbarhetsområden och grundar sig på FN Global Compact, dess underliggande principer och deklarationer, samt internationella regleringar och standarder inom hållbarhetsområdet.

Kontakt för frågor om leverantörs – och värdekedjan är Pia Wirén, Selecta Procurement, som nås på pia.wiren@se.selecta.com

Läs mer om vår Code of conduct för leverantörer

Antikorruption

Vi har implementerat en antikorruptionspolicy ihop med rutiner och processer för att upprätthålla ett effektivt arbete med policyn.
Vår målsättning är att vi ska kunna uppvisa siffran noll korruptionsfall per år.

Zoégas Coffee by Women

Zoégas Coffee by Women

Alla behövs för att säkra morgondagens kaffe

Genom Zoégas hålbarhetsinitiativ, Coffee by Women, skapas bättre försörjningsmöjligheter för kaffeodlare. Genom utbildning ser Zoégas till att kaffeodlarna får nya kunskaper och möjlighet att odla på ett mer hållbart sätt.

Zoégas har satt som mål att minst 30 procent av kaffebönderna som deltar ska vara kvinnor då alla behövs för att säkra morgondagens kaffe. 

Läs mer om Zoégas arbete
Arvid Nordquist initiativ för en hållbar framtid

Hållbart kaffe från Arvid Nordquist

En av våra samarbetspartner och en av Sveriges ledande kaffeleverantörer, Arvid Nordquist, arbetar intensivt med sitt hållbarhetsarbete både i de interna processerna och för att bidra till en mer hållbar framtid.

Dessutom har de startat ett projekt, ihop med African Wildlife Foundation, för att rädda Afrikas utrotningshotade elefanter. 

Läs mer här
Nästa generations kaffeodlare

Löfbergs satsar på nästa generation

Gott kaffe är ingen självklarhet när klimatet förändras och allt färre unga ser en framtid som kaffeodlare. Det vill Löfbergs ändra på.

Next Generation Coffee är deras satsning för att få den unga generationen att se en positiv framtid inom kaffeodling. 

Läs mer här
FNs globala mål för en bättre värld

FNs globala mål för en bättre värld

År 2015 undertecknade 193 världsledare FNs globala mål. Ledare världen över har förbundit sig till 17 mål för att uppnå 4 gemensamma huvudmål till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Arbetet drivs av UNDP, United Nations Development Programme, i Sverige med stöd av Sida. UNDP finns i 170 länder och arbetar för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen.

UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. 

Läs mer om de globala målen

Hör av dig till oss om du har en fråga!