Hållbarhet på Selecta

 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet och vilka initiativ som driver vårt hållbarhetsarbete framåt.

  1. Startsida
  2. Hållbarhet
  3. Hållbarhet på Selecta
Selectas hållbarhetsarbete

Vårt ansvar för en hållbar framtid

Som en betydande aktör inom självserveringsbranschen har vi ett ansvar för att säkerställa att de produkter vi säljer köps in från hållbara leverantörer och producenter. Bland de livsmedelsprodukter vi säljer vidare har många, däribland kaffe och te, en stor påverkan på miljön, klimatet och på människorna som producerar dem.

Genom våra insatser vill vi visa på hur vi arbetar med hållbarhet och vilka initiativ som driver vårt hållbarhetsarbete framåt. Under året har vi bland annat genomfört en analys med syfte att fastställa vilka områden som Selecta ska prioritera i hållbarhetsarbetet.

Hållbarhet & kaffe ska vara vårt DNA

Hållbarhet ska bli en del av vårt DNA precis som att kaffe är en del av vårt DNA.

Michael Bech-Jensen, VD på Selecta
Certifierade kaffeprodukter

Hållbarhet i fokus

I arbetet med vilka hållbarhetsfrågor vi ska fokusera på så har vi har vi en dialog med våra externa intressenter som leverantörer och investerare samt interna intressenter, våra medarbetare, som får ge input på vilka hållbarhetsfrågor de tycker är viktiga och vad de tycker att vi ska jobba med.

Hållbarhet innefattar för oss ekonomiska, sociala men även miljömässiga aspekter. Ekonomisk lönsamhet och vinst måste genereras på ett sätt som gagnar vår omgivning och jordens befolkning.

 

Här kan du ladda ner vår Hållbarhetsredovisning

Vill du ha en hållbar leverantör? Kontakta oss!