Hållbarhet i samhället

En del i vårt hållbarhetsarbete investerar vi i vad vi kallar för samhällsengagemang. Vi investerar både på hemmaplan i Sverige och i andra länder.

  1. Startsida
  2. Hållbarhet
  3. Hållbarhet i samhället
ur Selectas Hållbarhetsredovisning

Att engagera sig i hållbarhetsfrågor handlar för oss att ta ansvar för vår egen verksamhet och även för vår omgivning.

ur Selectas Hållbarhetsredovisning

Vi vill och kan engagera oss

För oss på Selecta är det självklart att vara en socialt ansvarstagande aktör. Både genom aktiviteter här i Sverige och genom att bidra till en positiv utveckling för människor i produktionsländer. 

Här kan du ta del av de projekt som vi engagerar oss i och som bidrar aktivt till att förbättra för människor runt om i vårt samhälle.

Kaffeplantage i Rwanda

Selecta Coffee Fund - kan kaffet du dricker förändra världen?

Selecta Coffee Fund är ett av våra åtaganden för att göra skillnad, ta vårt sociala ansvar och bidra till en bättre värld. I fokus för fondens insatser står kaffeodlare, deras familjer och andra människor som verkar inom kaffeodling i världen.

Vi vill genom Selecta Coffee Fund förbättra kaffeodlarnas levnadsförhållanden, ge möjligheter att utvecklas professionellt samt ha möjlighet att leva på inkomsterna från den egna verksamheten. För att uppnå detta på ett hållbart sätt bidrar vi till att ge goda förutsättningar för entreprenörskap och utveckling av lokalsamhället.

För varje kilo kaffe du köper av våra egna kaffemärken, miofino och Pelican Rouge, går 1 krona till våra insatser som gagnar kaffebönderna, deras familjer och andra människor som verkar inom kaffeodling i världen. 

Läs mer här

Vi vill göra skillnad genom vårt samhällsengagemang.

Inkludera nyanlända på arbetsmarknaden

Vägen in - vi inkluderar i samhället

Vårt integrationsprojekt, Vägen in, startades i samarbete med Arbetsförmedlingen. Med vårt projekt vill vi hjälpa nyanlända in i arbetslivet och den svenska kulturen. Genom praktik och utbildning ger vi de en möjlighet och inkluderar i samhället.

Läs mer här
Stolt Guldsponsor till BRIS

Stolt Guldsponsor till BRIS

Varje år stödjer vi BRIS - Barnens Rätt I Samhället - en organisation som verkar för att skapa en trygg plats med möjligheter för de unga från start.

Vi är stolt Guldsponsor under 2018 och med vårt stöd kan Bris jobba långsiktigt för alla barns rätt till en tryggare vardag.

Vi vill hjälpa till att skapa möjligheter för vår framtid i vårt samhället!

Läs mer om Bris arbete

Kontakta oss om du vill veta mer!