Selectas insikter om framtiden

I samarbete med insiktsföretaget Augur har vi identifierat tre viktiga framgångsfaktorer för att lyckas i det nya arbetslivet.

  1. Startsida
  2. Kunskap
  3. Ett Gott Arbetsliv
  4. Insiktsrapport - Framgångsfaktorer för ett gott arbetsliv
  5. Insiktsrapport Kontakt

Övergripande trender som digitalisering, globalisering och informationsexplosion gör att marknader förändras, spelplaner ritas om och små aktörer med smarta och nytänkande lösningar kan omkullkasta stora och etablerade företag.

En av hemligheterna bakom framgångsrika företag är att de hela tiden anpassar sig till förändringar i omvärlden och aldrig slutar lyssna.